Zakres działalności:

 • diagnostyka ultrasonograficzna chorób piersi
 • profilaktyczne USG piersi
 • diagnostyka histopatologiczna guzów piersi-wykonywanie biopsji gruboigłowej i otwartej biopsji chirurgicznej
 • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych - choroby piersi.
 • operacje w raku piersi- operacje oszczędzające, onkoplastyczne, mastektomia radykalna i z jednoczasową rekonstrukcją, wtórne rekonstrukcje piersi różnymi metodami
 • biopsja węzła wartownika w raku piersi
 • operacyjne leczenie łagodnych chorób piersi, w tym zabiegi z użyciem lokalizatora
 • leczenie operacyjne znamion i nowotworów skóry, w tym czerniaka z wykonaniem biopsji węzła wartownika
 • wszczepianie portów do chemioterapii

Miejsca pracy

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej WSZS im NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118
 • Poradnia Leczenia Chorób Piersi i Poradnia Chirurgii Onkologicznej- j.w.
 • Prywatny Gabinet Lekarski- Medyk Centrum, Al.Wolności 34