Kwalifikacje zawodowe

Studia - Wydział lekarski, Akademia Medyczna w Łodzi

Specjalizacja II° z chirurgii ogólnej - 2004-2010 - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Leczenia Urazów Wielonarządowych WSzS im NMP w Częstochowie-kierownik lek. Sławomir Strzelczyk.

Specjalizacja z chirurgii onkologicznej- 2013-2015 -Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie- kierownik dr n.med. Jacek Piechocki